Säkerhet

  • Vi följer alltid gällande lagar när det gäller fordon och båtar vi framför.
  • Våra båtförare och coacher ombord har alltid gällande sertifikat och intyg som krävs av myndigheter för framförande av respektive fartyg. Tex minst Fartygsbefäl VIII för alla våra segelbåtar, handhavande av snabba fartyg för RIB, mfl intyg beroende på bemanningskrav. Dom som jobbar ombord har även gällande läkarintyg för sjöfarande vilket är ett lagkrav.
  • Våra båtar som lyder under lagkrav är säkerhetsutrustade och försäkrade för kommersiell trafik, registrerade hos- och har kontrollcertifikat utfärdat av Transportstyrelsen som kommersiella fartyg samt är godkända med utfärdade båtbevis från Kusbevakningen.
  • Det är passagerare och aktivitetsdeltagares ansvar att meddela vår personal vid graviditet, nack- rygg- höft- knäbesvär ed. Det åligger även passagerare och aktivitetsdeltagare att informera vår personal om annan relevant information inför en båtresa eller annan aktivitet för att upprätthålla säkerheten.
  • Vår personal äger rätten att neka passagerare båtresa eller deltagande i aktivitet på förekommen anledning vid risk för skada eller om en deltagare tex är påverkad av alkohol eller droger så detta kan äventyra säkerheten.
  • Vi vill också informera om att vid bokad aktivitet är det beställarens egna personliga försäkring (tex hem- eller olycksfallsförsäkring) för privatperson, eller beställande företags (vår kunds) gruppförsäkring för anställda som deltar i aktiviteten som gäller. Dock har vi tex vid bokning av RIB-charter en sk PI – försäkring för betalande passagerare samt att vi har ansvarsförsäkring för produktion av respektive aktivitet.
  • Vi har i övrigt löpande underhåll av material och kontrollerar regelbundet de platser vi verkar på. Speciellt aktiviteter på naturis utförs alltid på i förväg noggrannt rekade isar innan vi tar ut gäster.
  • Vi har alltid tillgång till säkerhetsutrustning som flytvästar, hjälmar, isdubbar och andra skydd anpassade för respektive aktivitet för att det ska bli så tryggt och säkert som möjligt för dig som kund och gäst hos oss!