Outdoor Events - Hyresvillkor

Villkor för hyra av material och utrustning hos OutdoorEvents (uthyraren). Gäller f.o.m 4/4 2021.

Ladda hem nedanstående hyresvillkor som pdf >>

 1. Giltig legitimation och mobiltelefonnummer skall uppvisas vid all uthyrning av hyrestagaren senast vid utlämningstillfället. Hyrestagare skall vara över 18 år. I sällskap räcker att en person är över 18 år och kan legitimera sig, då det är den personen som ansvarar för all hyrd utrustning såsom hyrestagare. Uppgifter om hyrestagare sparas i skälig tid, enbart tillgänglig av uthyraren, för aktuell verksamhet i enlighet med uthyrarens GDPR-policy.
 2. Hyrd utrustning skall återlämnas hel och ren, i skick som när du hämtar ut den utrustning du vill hyra. Om elcyklar spolas av måste strömen stängas av på batteriet före avspolning. Inga cyklar får spolas med högtryckstvätt. Kajker, surfskis skridskor, snöskor och kringutrustning skall torkas av/ur före återlämning, svamp och / eller trasa tillhandahålls av uthyraren.
 3. Skadad utrustning debiteras hyrestagaren med faktiska kostnader för material och verkstadstid för att åtgärda skadan/skadorna. Normal förslitning under hyrestiden är naturligtvis tillåten. Men skador pga oaktsamhet eller krasher som tex brutna ekrar, skadade ramdelar eller styren, punkterad slang etc vid cykelhyra samt jack i skridskor, kajaker eller annan utrustning och borttappade lås, nycklar ed. bekostas av hyrestagaren. Som exempel kan hyrestagaren bli ersättningsskyldig för en komplett cykel upp till SEK 80.000kr.
 4. Material stulet under hyrestiden debiteras hyrestagaren. Med hyrestid avses tiden från utcheckning till materialet är godkänt av uthyraren och inlämnat.
 5. Hyrestagaren är själv ansvarig för att gå igenom och godta utrustning som hyrs och skall i förekommande fall påvisa ev. brister för uthyraren senast före eller vid utlämning, vilket denne då skall notera i bild eller text på underskrivet hyresformulär.
 6. Hyresavgift skall vara betald i förskott senast vid utlämning av material. Eventuellt skadat material debiteras direkt vid inlämning/återlämning.
 7. Hyrmaterial och utrustning skall hämtas och lämnas enligt avtalade tider och platser. Vid försenad återlämning debiteras utökad hyrestid motsvarande hyrt material. Förlängning av hyrestid kan i vissa fall tillåtas om material inte är bokat av annan kund, men endast efter överenskommelse med uthyraren.
 8. Hyrestagare är skyldig att meddela uthyraren ev. försening så snart hyrestagaren inser att tid för återlämning ej kan hållas pga ev. oförutsedd händelse.
 9. Bokning är bindande oavsett om den sker på nätet, per telefon eller mail.
 10. Avbokning som sker senare än 24 tim före bokad tid debiteras med full avgift 100%. Vid avbokning över 24 tim-7 dygn före hyresdagens bokade uthämtningstid debiteras 50% av hyreskostnaden i bokningsavgift. Vid avbokning tidigare än 7 dygn före hyresdagens bokade uthämtningstid, debiteras 15% i administrationsavgift. Ovanstående gäller även om avgiften inte är betald vid avbokningstillfället.
 11. Regler i trafik, vatten och terräng: Det åligger hyrestagaren att följa och respektera de lagar och regler som gäller för användning och framförande av fordon, fartyg och utrustning på respektive plats, som hyrs av OutdoorEvents. Fråga oss gärna om du saknar information!

Trevlig tur önskar Jonas Lindblom & crew