Outdoor Events - Hyresvillkor

Villkor för hyra av material och utrustning hos OutdoorEvents (uthyraren). Gäller f.o.m 20/9 2020.

Ladda hem nedanstående hyresvillkor som pdf >>

 1. Giltig legitimation och mobiltelefonnummer skall uppvisas vid all uthyrning av hyrestagaren senast vid utlämningstillfället. Hyrestagare skall vara över 18 år. I sällskap räcker att en person är över 18 år och kan legitimera sig, då det är den personen som ansvarar för all hyrd utrustning såsom hyrestagare. Uppgifter om hyrestagare sparas i skälig tid, enbart tillgänglig av uthyraren, för aktuell verksamhet i enlighet med uthyrarens GDPR-policy.
 2. Hyrd utrustning skall återlämnas hel och ren, i skick som när du hämtar ut den utrustning du vill hyra. Avspolad gäller för cyklar, men cyklar får aldrig spolas med högtryckstvätt. Vid avspolning av elcyklar måste huvudströmen slås av på batteriet.
 3. Skadad utrustning debiteras hyrestagaren med faktiska kostnader för material och verkstadstid för att åtgärda skadan/skadorna. (Tex punkterad slang vid cykelhyra, jack i skridskor, borttappade lås, nycklar ed. bekostas av hyrestagaren).
 4. Stulet material debiteras hyrestagaren.
 5. Hyrestagaren är själv ansvarig för att gå igenom och godta utrustning som hyrs och skall i förekommande fall påvisa ev. brister för uthyraren senast före eller vid utlämning, vilket denne då skall notera i bild eller text.
 6. Hyresavgift skall vara betald i förskott senast vid utlämning av material. Eventuellt skadat material debiteras direkt vid inlämning/återlämning.
 7. Hyrmaterial och utrustning skall hämtas och lämnas enligt avtalade tider och platser. Vid försenad återlämning debiteras utökad hyrestid motsvarande hyrt material. Förlängning av hyrestid kan i vissa fall tillåtas om material inte är bokat av annan kund, men endast efter överenskommelse med uthyraren.
 8. Hyrestagare är skyldig att meddela uthyraren ev. försening så snart hyrestagaren inser att tid för återlämning ej kan hållas.
 9. Bokning är bindande oavsett om den sker på nätet, per telefon eller mail.
 10. Avbokning som sker senare än 24 tim före bokad tid debiteras med full avgift 100%. Gäller även om avgiften inte är förbetald. Vid bokning på nätet gäller avbokningsregler enligt Boka.se/Youcal.com. Vid annat sätt för bokning gäller förutom föregående 24-timmarsregel: Vid avbokning som sker senast 7 dygn före hyresdagens bokade uthämtningstid debiteras 50% av hyreskostnaden i bokningsavgift. Vid avbokning tidigare än 30 dygn före hyresdagens bokade uthämtningstid debiteras ingen avgift eller återbetalas 100% av erlagd avgift.
 11. Regler i trafik, vatten och terräng: För allas trevnad åligger det hyrestagaren att följa och respektera de regler som gäller för användning och framförande av fordon, fartyg och utrustning på respektive plats som hyrs av OutdoorEvents. Fråga oss gärna om du saknar information!

Trevlig tur önskar Jonas Lindblom & crew 🙂