OutdoorEVents - GDPR policy

Ladda ner nedanstående GDPR-policy som pdf >>

  • Personuppgiftsansvarig:

Org nr: 556456 – 1503
Lindblom OutdoorEvents (Bifirma till MekanikDesign IDCP AB)
Kniploksvägen 14
SE 792 50 Mora
Tel: 08 – 410 184 07

  • Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtalsrättsliga förpliktelser som din leverantör av grupp- och företagsevenemang samt tillhandahålla dig som kund uthyrningsutrustning eller andra tjänster. Även för att kunna informera om och marknadsföra våra tjänster, upprätthålla kundrelation, eventuella skadeståndskrav samt även för redovisning och betalning av skatter och avgifter.

I och med detta är det ett krav att vi kan behandla dina personuppgifter på ett korrekt och uppdaterat sätt. Därför är det viktigt att du fortlöpande uppdaterar oss om dina personuppgifter skulle komma att ändras. I det fall du inte skulle medverka till att lämna oss dina personuppgifter för ovanstående ändamål kan detta medföra att våra tjänster eller produkter inte kan levereras fullt ut.

  • Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar: 

– Namn

– Titel

– Företag

– Adress

– E-mail

– Telefonnummer

– Personnummer eller organisationsnummer

– Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger

– Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Vi kan få tillgång till dina personuppgifter bla. på följande sätt:

– Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt

– Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida

– Uppgifter som vi får från offentliga register

– Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick

– Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar

– Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

  • Vem som får ta del av dina personuppgifter?

Förutom vi som personuppgiftsansvarig kan vi komma att dela med oss av dina personuppgifter till vår redovisningsbyrå och revisor, samt i nödvändiga fall underleverantörer som vi ibland anlitar för att kunna fullgöra den tjänst som ni beställt av oss. Tex konferensanläggning, restaurang, transportföretag, aktivitetsföretag eller annan samarbetspartner som kan komma att vara anlitad av oss för utförandet av en tjänst eller leverans av produkt. I de fall där vi delar information om dig med våra underleverantörer/samarbetspartners har vi sett till att dessa företag följer lagkrav om personuppgiftshantering.

  • Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi spar dina uppgifter så länge som relationen till dig som kund kräver samt en period efteråt för marknads-, relations- och redovisningsskäl, omfattande 7 år, i enighet med gällande redovisningsregler. Uppgifter som inte längre behövs för att uppnå ändamålet raderas så fort som möjligt.

  • Överföring till land utanför EU och EES

I våra molntjänster kan servrar ibland finnas utanför EU och EES. Vi samarbetar dock enbart med leverantörer som tillämpar gällande GDPR-regler.

  • Dina rättigheter gentemot oss / Rätten till begäran om tillgång, rättelse, radering, invändning och portabilitet:

Du har rätt att begära tillgång till den information som vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära rättelse av information som är felaktig samt begära att personuppgifter ska raderas, delvis eller komplett. Du kan vidare invända mot vidare behandling. Dessutom har du rätt att begära att personuppgifterna ska porteras till tredje part.

För ytterligare information och begäran om information om vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till oss per mail eller telefon enligt ovan. Vid kontakt med oss i GDPR-ärende var då tydlig med att ange vilken person, företag/organisation du representerar.