Hygien och Corona

Vi gör normalt alla våra aktiviteter utomhus, vilket naturligtvis är en fördel nu under rådande pandemi. Men vi har ändå begränsat eller anpassat våra aktiviteter där man vistas tätt tillsammans som tex i RIB-båtar och segelbåtar. Därför rekommenderar vi starkt dom av våra aktiviteter där man naturligt håller lite mera avstånd även ute i naturen.

Deltagande i följande aktiviteter ger minimal risk för smittspridning:

  • Cykla mountainbike, eller El-MTB
  • Paddla Surfski och Kajak
  • Segla Isjakt
  • Åka Långfärdsskridskor
  • Vandring på Snöskor
  • Segla Kitewing (Skridskosegling)

Inför varje aktivitet eller utlämning av hyresmaterial spritar vi av tex cykelstyren och reglage och liknande på utrustning som du som gäst kommer i kontakt med. Dessutom finns alltid handsprit tillgängligt för deltagare under bokade aktiviteter.

Vi följer i övrigt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket vi även hoppas att ni som gäster hos oss gör för allas bästa!

TILLÄGG TILL VÅRA ORDINARIE VILLKOR UNDER COVID-19

  1. Bokad deltagare i aktivitet som har symtom ska stanna hemma och får omboka till senare tillfälle utan extra kostnad.
  2. Ställs aktivitet in på grund av myndighetsbeslut med anledning av Covid-19 erbjuds deltagare att antingen; Boka om till senare tillfälle utan extra kostnad eller få ett värdebevis på summan att använda inom Outdoorevents hela utbud med ett års giltighetstid.