Miljö & Hållbarhet

  • Vi på OutdoorEvents vill främja hållbart friluftsliv och vistelse i natur och kultur där vi erbjuder vår produkt eller tjänst. Det vill vi även förmedla till- och att våra våra gäster och kunder ska efterleva!
  • Vi har alltid en dialog med kommuner och myndigheter samt mark- och vattenägare som kan beröras av vår produktion av tjänster så inte känslig natur, djur eller miljö kommer till skada.
  • Vi verkar alltid inom ramen för gällande regler och förordningar samt att våra gäster och kunder följer och känner till allemansrätten och andra regler när det gäller handhavande även av hyrd utrustning.
  • Vi verkar för att påverka miljön så lite som möjligt genom medvetna och aktiva val av produkter, tjänster och sätt att utföra våra aktiviteter, hantera avfall och utsläpp mm.